Men Ling Tiibeti meditsiini keskuse eesmärk

Paljudes vanades traditsioonides seisnes arsti tegevus mitte niivõrd tõbiste tohterdamises, kui just haiguste ennetamises. Tähendusrikkamaks peeti seda kui palju tema piirkonnas haigeid üldse oli. Õigemini, kui vähe tal neid oli. Arsti eesmärk oli inimese kehalise tasakaalu säilitamine ja tema nõustamine ja toetamine haigustevaba elu saavutamiseks.

Meie maailmas siin ja praegu tiirleb meditsiinisüsteem valdavalt diagnoosi ümber. Kaebuste ilmnemisel keskendutakse diagnoosi panemisele ning hiljem selle ravimisele. Pole kahtlustki, et kaasaegse teaduse, tehnika ning farmaatsiaalaste saavutuste abiga ollakse konkreetsete haiguste käsitlemisel võrreldes meie esivanemate võimalustega märkimisväärselt tulemusrikkamad. Aukartustäratavaid tulemusi saab näha erakorralise meditsiini valdkonnas, kirurgias jm.

Ühte jalga on aga lonkama hakanud käsitlus inimesest kui tervikust ning tema kõikide elementide tasakaalustatuse vajadusest. Ühte haigust ravides unustatakse mida selle vastu suunatud turmtuli keha teistele osadele tähendab ja miks haigus üldse tuli.

Tihtipeale tuleb inimestel ette olukordi, kus enesetunne ei ole kiita, kaebusi tekitavad mitmesugused valud või on kaduma läinud harjumuspärane jõud igapäevatoimetustega hakkama saamiseks. Arsti juures tehtud uuringud ei tõesta aga ühtegi konkreetset haigust. Terveks tunnistatu jääb oma kaebustega üksi. Abi otsivad ka need, kes tohtrite toel on haigusest õnnelikult tervistunud, kuid haiguse või selle ravi kõrvalmõjudest taastumine vajab rohkem jõudu ja teadmisi kui endal varuks.

Sellistes olukordades on mõistlik pöörduda täiendmeditsiini esindajate poole, milleks traditsiooniline tiibeti meditsiin ja refleksoloogia teiste kõrval kahtlemata on. Sportlikud ja tervislike eluviisidega inimesed saavad teraapiaid ning lisainfot oma hea enesetunde säilitamiseks. Määratlemata kaebustega hädalistel aitame oma meetoditega saada probleemide põhjuste jälile ning neid leevendada.

Haiged või vanad tõved üle elanud abivajajad aitame tasakaalu ja hädadest vabanemise teele. Uutel haigustel takistame tulla. See on Men Lingi eesmärk miks tegutseda ja miks siia tulla.