ZOOM Väline Gurujooga 5.-11. novembril 2022

ZOOM Väline Gurujooga 5.-11. novembril 2022

ZOOM Väline Gurujooga

Tiibeti vaimsete praktikate teine etapp,

5.-11. Novembril 2022

Hingedekuu teisel nädalal, 5.-11. novembril, võtame ette ettevalmistavatele harjutustele, Nöndrole, järgneva sammu Tiibeti vaimsete praktikate teel. Väline Gurujooga on Tiibeti tervendavate vaimsete praktikate teine seitsmepäevane etapp, millest osa võtmise eelduseks on nädalase baaspraktika, Nöndro, varasem läbimine.

Õpetuse ja selgituse Välisele Gurujoogale annab ZOOM is tiibetlannast jogiini ja Tiibeti meditsiini instruktor, liiniõpetaja Dr. Nida Chenagtsangi isiklik õpilane,  Donla Tsering.

KELLELE

Nuthok Nyingdik õpetusliini looja, 12. sajandil tegutsenud väga tuntud ja lugupeetud arst ning vaimne meister Juthok Jönten Gonpo on öelnud, et see harjutuste kompleks on loodud just tuleviku inimestele, kel pole aega ega meelekindlust vaimsete praktikatega tegeleda ning vajuvad oma maistesse ihadesse ja kiirenevasse ajatemposse sumbunult järjest sügavamasse meelepimedusse. Viimase tulemusel suurenevad ka inimese üha tempokamast ja detailiderohkemast igapäevaelust tekkivad nii meelelised, kui ihulised kannatused.

Juthok Njingdiki etappide sh Välise Gurujooga läbimist peetakse Tiibeti meditsiinis väga oluliseks arstide, terapeutide jt inimese tervise ja psüühikaga tegelevate praktikute ning meeskondade juhtide töös, kuna see treenib meeli sügavama tunnetuse, taipamise, aga ka empaatia ja kaastunde kvaliteetide osas.

TOIME

Väline Gurujooga on sügav vaimne praktika meie elus ja vaimses arengus  ette tulevate takistuste eemaldamiseks. See toimub harjutustega sammhaaval saavutatava sisemise taipamisega  kaasuvalt.

Samuti aitab Väline Gurujooga aktiveerida endas peituvaid ressursse elus  ettevõetud tegevuste edukaks läbiviimiseks ning sellel teel ette tulevate takistuste eemaldamiseks.

Tiibeti ravikunsti liinile omaselt on see retriit väga tõhus nii enda, kui endaga seotud lähedaste inimeste vaimsete ja füüsiliste terviseprobleemide leevendamiseks.

MEETOD

Välise Guruyooga praktika sisaldab endas vadžrajaana budismile omaseid visualisatsiooniharjutusi koos mantratega.

TAUST

Juthok Nyingthik harjutuste selgituseks:

1. Eelharjutused, Nöndro, on loodud õpilase ettevalmistamiseks meele süsteemse arendamise teel, jõudmaks lõpliku taipamiseni omaenese minatunnetuse aga kogu eksistentsi ning sellega kaasevate kannatuste olemusest.

Nöndro abil me

puhastame oma jämedakoelist vaimuprügi,

kogume pälvimusi ning

loome sideme meile edasistes praktikates ankruks oleva õpetusliini ning oma teadmised meie jaoks pühendanud õpetajaga.

2 . Edasised praktikate etapid (Väline, Sisemine ja Salajane Gurujooga) on loodud meie enda elus ja olemuses väliste, sisemiste ja salajaste takistuste eemaldamiseks, mis lõppkokkuvõttes viib oma meele loomuse äratundmiseni. Meie elu, aga ka vaimsete praktikate tee on sillutatud takistustega. Sageli näib, et mida enam me vaimsele arengule pühendume, seda rohkem takistusi meil tekib. Tiibeti keeles viitab takistusena kasutatav sõna ´parche´ millelegi, mis lõikab ära meie arengu, progressi. Ometi on takistused nagu sõnumitooja või majakas, näitamaks meile meie vigu ning häirekellaks, mis kuulutab, et on vaja ärgata ja silmad lahti teha ning kõike selge pilguga vaadata.

(* Loe lisaks Mida erinevad takistused endast kujutavad)

GURU JOOGA TOIMIMISPÕHIMÕTE

Paljudes vanades traditsioonides, nõnda nagu ka Tiibeti Vadžrajaana õpetustes, öeldakse, et vaimsetes pürgimustes ei ole võimalik saavutada arvestatavaid tulemusi ilma realiseerunud ja kõrge kvaliteediga õpetaja toeta. Ilma targa juhenduseta ning kvaliteediproovi läbinud õpetusliinita võime kergelt sattuda segadusse, valede resultaatideni ja sügavamasse vaimsesse eksitusse, nagu tuulte poolt pillutav puuleht. Gurujoogas loodava pühendumisega tekkiv side õpetaja meelevallaga on nagu pidevalt meiega kaasas käiv tugi, ankur, sisemine sõber, kelle abiga välistest, sisemistest ja salajastest takistustest läbi näha ja nendega kaasnevatest kannatustest puutumatuks jääda.

Juthok Nyingthik Väline Gurujooga aitab meie välise (liini)õpetaja  (Juthok) abiga saada kontakti meie sisemise õpetajaga (meie enda tõeline meele loomus).

Gurujooga tunnusmärk on tõeline kirgas, puhas, vankumatu pühendumine. Selle üles ehitamise abiga Välises Gurujoogas saab ilmneda meie õpetaja õnnistus ja vägi, mis viib lõpuks meele transformatsioonini, kus õpilane jõuab sisemise ületava taipamiseni omaenda ja õpetaja meele identsusest, samasusest. Tekib piirideta ületav tarkus elu ja eksistentsi tõelisest olemusest.

AEG

Laager algab 5. novembril kl 11.00  ja lõpeb  11. novembril kl 18-21 vahel, sõltuvalt grupi jõudlusest.

KOHT

Tiibeti Meditsiini Keskus Men Ling, Jõõpre, Viki talu

Zoomis: Link saadetakse osalustasu maksmisel osaleja e-mailile

ÕPETUSE ANDJA JA RETRIIDI JUHENDAJA

Välise Gurujooga õpetused ja selgitused annab retriidi esimesel päeval ZOOM i kaudu Sorig Khang Internationali vaneminstruktor

DONLA TSERING

Donla sündis tiibeti perekonnas Indias ja noorena usaldati ta kuulsa Tiibeti õpetlase ja astroloogi Ngawang Dakpa hoolde. Pärast keskkooli lõpetamist Delhis kolis ta Itaaliasse, kus temast sai dr Nida Chenagtsangi õpilane. 2002. aastal õppis ta Ku Nje teraapiaid, Mantraravi, geomantiat ja Juthok Nyingthigi praktikaid ning 2007. aastal läks ta Tiibeti meditsiini õppima Tiibetisse, Amdosse. Donla on Ku Nye tiibeti massaaži ja tiibeti mantraravi meister. Ta räägib viit keelt ja on tõlkinud palju budistlikke tekste itaalia ja inglise keelde. Ta elab praegu Roomas, töötab Ku Nye terapeudina ning õpetab ja juhendab kogu maailmas Sorig Khang Internationali vaneminstruktorina.

 

 

Retriiti viib järgmistel päevadel läbi tiibeti meditsiini terapeut Silva Soobik (õppinud International Academy for Traditional Tibetan Medicine (IATTM), dr. Nida Chenagtsangi käe all). Silva on tegelenud Tiibeti vadžrajaana praktikatega üle 22 aasta. Ta  õppis Tiibeti traditsioonilist meditsiini aastast 2006 ning saanud selle raames ka Juthok Nyingdiki õpetused ja pühitsused dr. Nida Chenagtsangilt (samuti YN tekstiülekande Nepaalis, Katmandus, dr. Wabelt). Nöndro ja Gurujooga retriidid on ta viimasel 15 aastal läbinud igaaastaselt nii dr. Nida Chenagtsangi käe all Prantsusmaal ja Hispaanias, kui Men Lingis toimuva Juthoki kuu retriidisarja raames ja iseseisvate retriitidena. Viimastel aastatel Silva juhendanud Nöndro, Gurujooga ja Chud Leni retriite Ukrainas, Eestis Men Lingis ja Zoomi kaudu nii kohalikele, kui rahvusvahelistele gruppidele.

 

TINGIMUSED

Retriit toimub kohapeal osalejatele interneti ja meediavahendite kasutamiseta.

Zoomis osalejad võivad liituda igal hetkel vastavalt nende võimalusele kas üheks või kuni kõigiks neljaks sessiooniks päevas.

Esimesel päeval antakse osalejatele selgitusi teksti ja praktika sisu kohta eesti keeles, mis tõlgitakse inglise keelde. Ka järgmistel päevadel toimub korralduslik kommunikatsioon parallelselt eesti- ja (zoomi kaudu osalejatele) inglise keeles.

Päev koosneb neljast sessioonist (millest kaks sisaldavad ka lühikest Nöndrot ettevalmistuseks ning õpetusliiniga sideme hoidmiseks). Sessioonide vahel on kaks 15-20 min teepausi ning üks pikem lõunapaus). Tööpäevade pikkus on sõltuvalt grupi toimimisest 9.00-20.00

Majutus Men Lingi peamajas valgete linade vahel.

Söögid valmistatakse laagris osalejate  poolt moodustatud toimkondade abiga.

HIND

Kohapeal osalemisel 560 eur (sisaldab õpetuse teksti, majutust, taimetoitu 3 korda päevas, osaledes järjestikku Välisel ja Sisemisel Gurujoogal kokku 460 eur/nädal)

Zoomi kaudu osalemisel 175 eur, osaledes järjestikku Välisel ja Sisemisel Gurujoogal 150 eur/nädal

Zoomis osalejale saadetakse nii elektrooniline tekstimaterjal, kui ka link, mille kaudu on võimalik liituda retriidiga igal ajahetkel 1-4 sessiooniks päevas.

Osalemistausu ei sõltu ei veebis ega kohapeal retriidil viibitud päevade või tundide mahust.

 

Juthok Yönten Gonpo, selle õpetusliini aluspanija 8. Sajandist, on öelnud:

“Kui Juthok Nyingthiki (Guru Sadhana Dharma tsükli kõrgeimal õpetusel) ei oleks õnnistust kiireteks saavutusteks, siis selle allakäiguajastu inimesed, kes on mässitud maistesse ihadesse ja kes on nõrgad oma sihikindluses läbida pikki  retriite, ei oleks üldse enam võimelised harjutama. Kui aga seda, minu kogu elujõu realisatsiooni essentsi sisaldavat praktikat harjutab sügavalt pühendunud inimene segamatult seitse päeva, siis ma tõotan, et avaldan neile oma pale ning tagan neile õpetused ja sügava juhatuse.”

VÄLISED, SISEMISED JA SALAJASED TAKISTUSED

VÄLISED takistused on probleemid välisest maailmast, mis ei lase meil vaimsele arengule pühenduda, hajutavad meie tähelepanu, võtavad võimaluse saada õpetusi ning neid praktiseerida. Selleks võivad olla olmelised probleemid, perekond, olukord riigis, teiste väärtushinnangutega sõbrad, haigused, meeli hajutav liialt luksuslik elu, meeliülendavad hobid ja ahvatlevana näivad meelelahutused, mida pidevalt juurde ihaleme. Välised takistused võivad olla probleemsed, võttes meilt kogu aja ja ressursi nendega võitlemiseks (raha, suhted, olme, haigused), aga ka meeldivad, pidades neid tähtsaks ja asjakohaseks, perspektiivikaks. Ometi söövad nad kõik meie väärtuslikust inimelust minuteid, päevi, aastaid ning lõppkokkuvõttes oleme surma hetkel samade meelekvaliteetidega või isegi rohkem segaduses, hirmunud, sõltuvad või kibestunud, kui elute alguses.

SISEMISED takistused mis tekitavad meile kannatusi ning raskusi vaimsete praktikatega tegelemisel on esmalt tugevad emotsioonid (iha, viha, kiindumus, kadedus, uhkus jne). Olles nende tunnete vallas, takleb meie areng. Sisemiseks takistuseks peetakse valesid kontseptsioone. Selleks võib olla elus mingi kinnisidee, millesse kinni jäämine ja selle tõeseks pidamine viib meid eksiteele. Veel üks sisemise takistuse vorm on liigne diskursiivsus —  loogilisel arutlusel põhinev, järelduslik mõtteviis, mis ei lase meil keskenduda meditatsiooniobjektile (meie meel vonkleb ringi ning meie meelejõud on laiali pihustatud). Omaette suur takistus on laiskus. Laiskus leiab kõikvõimalikke ettekäändeid praktikate edasilükkamiseks, “tähtsamate” asjade tegemiseks, järjest enam praktikate edasi lükkamiseks ja üldse mitte harjutusteks maha istumiseks. Laiskuse juured peituvad meie vales vaates.

SALAJANE takistus on seotud vaimsete praktikatega: meil on kahtlused õpetuse suhtes, puudub usaldus, pühendumine dharmale (õpetusele). Nende probleemide jõus ei tule harjutustes edu, me jätame vaimsed praktikad eluliste tegevuste kõrval teisejärguliseks, ei pea neid enam tõeliselt oluliseks. Dharmatee hägustub ning muutume järjest ilmalikumaks. Kaotame oma distsipliini, rõõmsa huumori ja helge meele ja valistest tingumustest sõltumatu naudingu.

Kõik takistused on tulenevad meie elu tingimustest ning need võivad saada meile saatuslikuks, aga samavõrra ka teadvustatud abivahenditeks dharmateel. Üheks peamiseks vastumürgiks välistele, sisemistele ja salajastele takistustele on eelharjutustele järgnevad Gurujooga praktikad.

 

 

 

ZOOM Väline Gurujooga 5.-11. novembril 2022

Kursusel osalemiseks soeta ligipääs Sorig.ee lehel

175.-

Osta ligipääs kursusele